Kitab Fathul Wahab Dan Terjemah

berkata junjungan kita dan tuan kita, hakim para hakim, guru para guru islam, raja para ulama yang pandai, sibawaih zamannya, tunggal zamannya, satu masaanya, dalil para pendiskusi, lisan pembicara, penghidup sunnah di seluruh alam perhiasan agama, abu yahya zakariya al anshori asyafi’i, semoga allah meratainya denga rahmatnya, dan menempatkannya di luas sorganya, dan memberi manfaak kita dan orang-orang islam dengan barokahnya. dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. segala puji bagi allah atas segara anugrahnya, dan selawat serta salam untuk junjungan kita muhammad da sahabatnya dan keluarganya.

dan setelah itu, akau telah meringkas kitab mihajjut tolibin tentang fikih karya imam syekh islam abi zakariyah muhyiddin annawawai semoga Allah merahmati beliau dalam kitab yang aku beri nama manhajut tullab.

dan telah memintaku sebagian orang yang mulia yang pulang pergi ke saya agar aku memberi syarah dengan syarah yang menjelskan lafadnya dan menerangkan harapannya dan menyempurnakan faidahnya. dan aku penuhi hal tersebut dengan pertolongan yang maha kuasa yang menjadi raja. dan kau beri nama fathul wahhab syarah manhajuttullab.

hanya kepada Allah aku meminta agar memberi manfaat kitab ini , Ia kecukupanku, dan sebaik wakil.