Kitab Raudhatul Muhibbin Dan Terjemah [PDF]

Segala puji bagi Allah yang menjadikan cinta sebuah cara untuk memperoleh yang dicintai, dan menjadikan taatnya dan tunduk kepadanya sebuah bukti kejujuran cinta, dan menggerakkan hati pada macam-macam kesempurnaan untuk mencarinya dan menghasilkannya, dan menitipkan cinta tersebut ke alam atas-bawah untuk mengeluarkan kesempurnaannya dari kekuatan pada pekerjaan baik berupa mewujudkan memberi nikmat dan diterima, dan Allah memilih kan cinta tersebut ke para cita-cita luhur dan harapan yang tinggi untuk kemuliaan tujuannya. Maha suci dzat yang mengarahkan hati-hati kepada cinta seperti yang ia kehendaki dan kepada apa yang ia kehendaki dengan kekuasaannya, dan mengeluarkan kan dengan cinta tersebut apa yang diciptakan untuknya dari setiap yang hidup.